Przegląd Małych Form Teatralnych Drukuj
Poniedziałek, 14 Września 2015 18:59

  Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas po raz trzeci organizuje Przegląd Małych Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych (intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi). Impreza odbędzie się we czwartek 17 września w godz. 9.30 – 14:30 w Klubie Garnizonowym 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70. Celem przeglądu jest umożliwienie dostępu do kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Swoje umiejętności artystyczne zaprezentują zespoły funkcjonujące przy WTZ, ŚDS i DPS z woj podlaskiego. Jest to impreza dająca możliwość osobom niepełnosprawnym zaprezentowania swych talentów na profesjonalnej scenie i przed szerszą publicznością.

Uczestnictwo w PMFT ON daje możliwość: - kontaktu z różnymi formami sztuki teatralnej, - zapoznania się z profesjonalnym teatrem, - zapoznania się z profesjonalną sceną, - zaprezentowania swych umiejętności szerszej publiczności, - rozwijania swych umiejętności, rozwija właściwe przeżywanie emocji i odczuć a 
- daje możliwość budowy lepszej samooceny i samoakceptacji, - zwiększenia otwartości przy zapewnieniu warunków bezpiecznych dla występujących jak i widzów, - konfrontacji swoich umiejętności aktorskich z innymi osobami występującymi na scenie.   Przegląd ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkie osoby związane z ośrodkami czy podmiotami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Impreza może odbyć dzięki dofinansowaniu przez Miasto Białystok przeglądu oraz współpracy z 18 Białostockim Pułkiem Rozpoznawczym.  Wstęp jest bezpłatny.