Przekaż 1% podatku

  • Uwolnij szczęście
Zapytania ofertowe PDF Drukuj Email
ZAPYTANIE OFERTOWE - Nr postępowania POKL7.2.1/CIS.SZANSA/01/2012
na osobiste pełnienie funkcji doradcy zawodowego w projekcie “Centrum Integracji Społecznej Szansa”
 
Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji doradcy zawodowego w ramach umowy zlecenia w projekcie “Centrum Integracji Społecznej ‘Szansa’”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i promocja ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa  społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) (CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa) 
 
Termin składania ofert w ramach postępowania mija w dniu 06 lipca 2012 roku o godzinie 10.00.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Nr postępowania POKL7.2.1/CIS.SZANSA/02/2012

na realizację usługi prowadzenia indywidualnego coachingu w ramach projektu “Centrum Integracji Społecznej Szansa” 

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi prowadzenia indywidualnego coachingu w ramach projektu “Centrum Integracji Społecznej Szansa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i promocja ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

(CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Termin składania ofert w ramach postępowania mija w dniu 03 sierpnia 2012 roku o godzinie 10.00. 

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 oświadczenie w zakresie wykształcenia osoby pracującej jako coach

Załącznik nr 5 oświadczenie w zakresie posiadania doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi społecznie

Załącznik nr 6 wykaz doświadczenia w zakresie przeprowadzonego indywidualnego coachingu, w okresie trzech ostatnich lat przed upływem  terminu składania ofert

Załącznik nr 7 oświadczenie w zakresie zaangażowania w realizację projektów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Załącznik nr 8  wzór umowy

Załącznik nr 9 potwierdzenie otrzymania zapytania ofertowego  

Informacja o wyborze Wykonawcy 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE - Nr postępowania POKL7.2.1/CIS.SZANSA/03/2012

na świadczenie usług w zakresie regularnego transportu – zapewnienia dojazdu uczestnikom projektu  “Centrum Integracji Społecznej Szansa” 

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie regularnego transportu – zapewnienia dojazdu uczestnikom projektu “Centrum Integracji Społecznej Szansa” , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i promocja ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

(CPV: 60100000-9  Usługi w zakresie transportu drogowego)

Termin składania ofert w ramach postępowania mija w dniu 6  sierpnia 2012r. do godz. 12:00. 

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3  wzór umowy

Załącznik nr 4 potwierdzenie otrzymania zapytania ofertowego 

Informacja o wyborze Wykonawcy 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Nr postępowania POKL7.2.1/CIS.SZANSA/04/2012

na sukcesywną dostawę produktów spożywczych do warsztatów hotelowo-gastronomicznych

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty na sukcesywną dostawę produktów spożywczych do warsztatów hotelowo-gastronomicznych w Centrum Integracji Społecznej w ramach projektu “Centrum Integracji Społecznej Szansa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i promocja ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa I społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

(CPV: 15100000-9 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
CPV: 15200000-0 Ryby przetworzone i konserwowane
CPV: 15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty
CPV: 15400000-2 Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
CPV: 15500000-3 Produkty mleczarskie
CPV: 15600000-4 Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
CPV: 15800000-6 Różne produkty spożywcze
CPV: 15900000-7 Napoje, tytoń i produkty podobne)

Termin składania ofert w ramach postępowania mija w dniu 16 sierpnia 2012r. do godz. 12:00.  

Treść zapytania ofertowego 

Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 2 specyfikacja zamówienia 

Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4  wzór umowy 

Załącznik nr 5 potwierdzenie otrzymania zapytania ofertowego 

Informacja o wyborze Wykonawcy - dostawa produktów spożywczych 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Nr postępowania POKL7.2.1/CIS.SZANSA/05/2012

na sprzedaż i dostawę materiałów do warsztatów remontowo-budowlanych 

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę materiałów do warsztatów remontowo-budowlanych w Centrum Integracji Społecznej w ramach projektu “Centrum Integracji Społecznej Szansa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i promocja ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa I społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) 

(CPV: 31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
CPV: 42652000-1 – Ręczne narzędzia elektromechaniczne)

Treść zapytania ofertowego 

Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 2 specyfikacja zamówienia 

Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Modyfikacja treści zapytania ofertowego - 25.09.2012  

Treść zapytania ofertowego - tekst ujednolicony po modyfikacji  

Informacja o wyborze Wykonawcy - dostawa materiałów dom warsztatów remontowo-budowlanych 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Nr postępowania POKL7.2.1/CIS.SZANSA/06/2012

na sprzedaż i dostawę materiałów do warsztatów remontowo-budowlanych 

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę materiałów do warsztatów remontowo-budowlanych w Centrum Integracji Społecznej w ramach projektu “Centrum Integracji Społecznej Szansa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i promocja ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa I społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)  

(CPV: 44111000-1 - Materiały budowlane)

Treść zapytania ofertowego 

Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 2 specyfikacja zamówienia 

Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Informacja o wyborze Wykonawcy - dostawa materiałów dom warsztatów remontowo-budowlanych - 14.11.2012 r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE - Nr postępowania POKL7.2.1/CIS.SZANSA/07/2013

na sprzedaż i dostawę materiałów do warsztatów remontowo-budowlanych 

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż i dostawę materiałów do warsztatów remontowo-budowlanych w Centrum Integracji Społecznej w ramach projektu “Centrum Integracji Społecznej Szansa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i promocja ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)  

(CPV: 44111000-1 - Materiały budowlane) 

Termin składania ofert w ramach postępowania mija w dniu 05 czerwca 2013r. do godz. 16:00.   

Treść zapytania ofertowego 

Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 2 specyfikacja zamówienia 

Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   

Informacja o wyborze Wykonawcy - dostawa materiałów dom warsztatów remontowo-budowlanych - 07.06.2013 r.  

 

NOWE!!! 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Nr postępowania POKL7.2.1/CIS.SZANSA/08O/2013

na osobiste pełnienie funkcji instruktora grupy ogrodniczo-porządkowej w projekcie “Centrum Integracji Społecznej Szansa” 

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji instruktora grupy ogrodniczo-porządkowej w ramach umowy zlecenia w projekcie “Centrum Integracji Społecznej Szansa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i promocja ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)  

(CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Termin składania ofert w ramach postępowania mija w dniu 27 sierpnia 2013r. do godz. 16:00.   

Treść zapytania ofertowego 

Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu     

Załącznik nr 3 oświadczenie w zakresie posiadania doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem 

Załącznik nr 4 wykaz doświadczenia w prowadzeniu warsztatów ogrodniczych lub porządkowych  

Załącznik nr 5 oświadczenie w zakresie zaangażowania w realizację projektów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

Informacja o wyborze Wykonawcy - instruktor warsztatów ogrodniczo-porządkowych - 27.10.2013 r.   

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Nr postępowania POKL7.2.1/CIS.SZANSA/08B/2013

na osobiste pełnienie funkcji instruktora grupy remontowo-budowlanej w projekcie “Centrum Integracji Społecznej Szansa” 

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji instruktora grupy remontowo-budowlanej w ramach umowy zlecenia w projekcie “Centrum Integracji Społecznej Szansa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i promocja ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)  

(CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Termin składania ofert w ramach postępowania mija w dniu 27 sierpnia 2013r. do godz. 16:00.   

Treść zapytania ofertowego 

Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu     

Załącznik nr 3 oświadczenie w zakresie posiadania doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem 

Załącznik nr 4 wykaz doświadczenia w prowadzeniu warsztatów remontowych lub budowlanych  

Załącznik nr 5 oświadczenie w zakresie zaangażowania w realizację projektów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

Informacja o wyborze Wykonawcy - instruktor warsztatów remontowo-budowlanych - 27.10.2013 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Nr postępowania POKL7.2.1/CIS.SZANSA/08R/2013

na osobiste pełnienie funkcji instruktora grupy rękodzielniczej w projekcie “Centrum Integracji Społecznej Szansa” 

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji instruktora grupy rękodzielniczej w ramach umowy zlecenia w projekcie “Centrum Integracji Społecznej Szansa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i promocja ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)  

(CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Termin składania ofert w ramach postępowania mija w dniu 27 sierpnia 2013r. do godz. 16:00.   

Treść zapytania ofertowego 

Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu     

Załącznik nr 3 oświadczenie w zakresie posiadania doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem 

Załącznik nr 4 wykaz doświadczenia w prowadzeniu warsztatów z zakresu rękodzieła  

Załącznik nr 5 oświadczenie w zakresie zaangażowania w realizację projektów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

Informacja o wyborze Wykonawcy - instruktor warsztatów rękodzielniczych - 27.10.2013 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - Nr postępowania POKL7.2.1/CIS.SZANSA/08G/2013

na osobiste pełnienie funkcji instruktora grupy gastronomicznej w projekcie “Centrum Integracji Społecznej Szansa” 

Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji instruktora grupy gastronomicznej w ramach umowy zlecenia w projekcie “Centrum Integracji Społecznej Szansa”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i promocja ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)  

(CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Termin składania ofert w ramach postępowania mija w dniu 27 sierpnia 2013r. do godz. 16:00.   

Treść zapytania ofertowego 

Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu     

Załącznik nr 3 oświadczenie w zakresie posiadania doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem 

Załącznik nr 4 wykaz doświadczenia w prowadzeniu warsztatów z zakresu rękodzieła  

Załącznik nr 5 oświadczenie w zakresie zaangażowania w realizację projektów w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

Informacja o wyborze Wykonawcy - instruktor warsztatów gastronomicznych - 27.10.2013 r.  

 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.